1. Startpagina
 2. Privacyregeling App

Privacyregeling App

Met onze ALDI app kunt u gebruikmaken van verschillende services en aanbiedingen. Daartoe behoort bijvoorbeeld het bekijken van weekaanbiedingen of het maken van een boodschappenlijstje in mobiel en handzaam formaat. Wij vinden gegevensbescherming erg belangrijk. Daarom krijgt u hieronder informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens die bij het gebruik van de ALDI app plaatsvindt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de gegevensverwerking in verband met onze ALDI app is de volgende instantie verwerkingsverantwoordelijke:

Aldi Holding B.V. (hierna: “ALDI”)
Pascalweg 21
4104 BE Culemborg

Contactgegevens coördinator voor gegevensbescherming:

De coördinator voor gegevensbescherming is te bereiken via het contactformulier in de app of per post naar ALDI Holding B.V., ter attentie van Coördinator voor gegevensbescherming, Postbus 147, 4100 AC Culemborg.

2. Rechtsgrondslag

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en de Nederlandse Telecommunicatiewet zorgen voor de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Gegevens van rechtspersonen worden hierdoor niet beschermd. Persoonsgegevens zijn individuele opgaven over persoonlijke of zakelijke omstandigheden, die aan uw persoon kunnen worden gekoppeld (bijv. uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet direct in verband met uw daadwerkelijke identiteit gebracht kan worden (bijvoorbeeld de artikelen die aan u op een website worden getoond), valt daar niet onder.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van een verleende toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).

3. Wat gebeurt er als u de ALDI app installeert?

De ALDI app is verkrijgbaar via app-stores van derden (Apple iTunes en Google Play). Voor het downloaden van de ALDI app is voorafgaande registratie bij de betreffende aanbieder vereist. ALDI heeft in verband met uw registratie en de terbeschikkingstelling geen invloed op de gegevensverwerking. De verantwoordelijke instantie is uitsluitend de exploitant van de betreffende app-stores. Informeer bij vragen direct bij de betreffende aanbieder.

4. Welke persoonsgegevens kunnen bij het gebruik van de app worden verwerkt?

4.1 Algemeen gebruik van de app

Bij het gebruik van de app verzamelen wij voor statistische doeleinden en voor de verbetering van de functies van de app de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres van het eindapparaat
 •  Land, deelstaat/provincie
 • Naam van het opgeroepen bestand
 • Datum en tijd waarop [het bestand] is opgeroepen
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Melding of het oproepen is gelukt
 • Melding waarom een oproep eventueel is mislukt
 • Soort besturingssysteem

De bestanden worden binnen deze procedure op onze servers opgeslagen in een logboekbestand (logfile) met behulp van de tool Uptrends Real User Monitoring verwerken wij deze loggegevens. Deze gegevens zullen vervolgens geanonimiseerd worden. Dit doet ALDI door het IP-adres te anonimiseren waardoor het vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer zijn.

Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet aan u koppelen en na de statistische evaluatie verwijderen wij de logboekbestanden. De gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden. Uitsluitend bij inbreuken op onze rechten behouden wij ons het recht voor afzonderlijke records door te geven aan de verantwoordelijke instanties om vervolging van de rechtsinbreuken mogelijk te maken.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het optimaliseren van ons app-aanbod voor u.

4.2 Herinneringsfunctie

De ALDI app biedt u een herinneringsservice voor actieartikelen die door u zijn geselecteerd. Daarbij hebt u de mogelijkheid via pushberichten te worden herinnerd aan een aanbod. Voor deze service worden door u enerzijds opgenomen zoekwoorden en anderzijds een toegewezen gepseudonimiseerde push-ID van uw eindapparaat opgeslagen in een database. De berichten worden verzonden via de pushservices van Apple (iOS-apparaten) of Google (voor Android-apparaten). ALDI kan via de push-ID geen persoonsgegevens herleiden of koppelen aan een eindapparaat.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de door u verleende toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), die u te allen tijde kunt intrekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door in de instellingen van het door u gebruikte besturingssysteem het ontvangen van pushberichten te deactiveren.

4.3 Boodschappenlijstje

Met het boodschappenlijstje hebt u de boodschappen altijd bij de hand in mobiel formaat. U kunt dit lijstje delen met uw persoonlijke omgeving of personen uitnodigen om samen het boodschappenlijstje te bewerken. Uw lijstje wordt lokaal opgeslagen zolang u geen ander persoon voor het lijstje uitnodigt. ALDI heeft geen toegang tot uw lokaal opgeslagen gegevens.

Met het gebruik van de uitnodigingsfunctie wordt uw boodschappenlijstje met een unieke ID in een database opgeslagen en doorgegeven aan de deelnemers. De ID dient voor de identificatie van het op te roepen boodschappenlijstje. Om het boodschappenlijstje bij te werken en de hiervoor vereiste toegang tot onze servers mogelijk te maken verwerken wij uw IP-adres. Er vindt geen analyse van het boodschappenlijstje plaats. Het via de uitnodigingsfunctie gedeelde boodschappenlijstje wordt gewist als de producten erin worden gewist of zes maanden na het laatste gebruik ervan. Het via de uitnodigingsfunctie gedeelde boodschappenlijstje wordt overschreven als u de producten in het lijstje wist of wordt zes maanden na het laatste gebruik gewist. Uw IP-adres wordt gewist als de toegang tot onze server wordt afgesloten.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG), namelijk om de klant de gewenste uitgebreide functies van het boodschappenlijstje ter beschikking te stellen.

4.4 Winkels zoeken

Met de winkelzoeker kunt u winkels in de buurt van uw woonadres of een door u bepaalde locatie vinden. Uw IP-adres en de door u ingevoerde gegevens (postcode, plaatsnaam en/of straatnaam) of uw vrijgegeven GPS-locatie sturen wij hiervoor door aan uberall GmbH (Hussitenstraße 32 – 33, 13355 Berlijn). De verwerking van uw GPS-locatie is gebaseerd op de door u verleende toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), die te allen tijde kan worden ingetrokken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken onder de app-instellingen. Bovendien kunt u in de instellingen van het door u gebruikte besturingssysteem het delen van locatiegegevens deactiveren.

Om de winkelzoekopdracht te verwerken wordt een zoekopdracht aan de uberall-webservice gegeven en wordt het IP-adres van het eindapparaat opgeslagen in het serverlog.

4.5 Push notificaties

In de app wordt gebruik gemaakt van push notificaties. Dit gebeurt op basis van device-ID waarbij er geen koppeling of relatie gelegd wordt met uw persoonsgegevens. 

Om de push notificaties te versturen gebruiken wij o.a. de volgende attributen: 

- Device-ID

- Datum

- Applicatienaam

- Bericht geopend of gesloten

- Platform

- Geofence name

Wij verwerken deze gegevens in Salesforce Marketing Cloud. 

4.6 Adobe Analytics

In de app wordt de analysetool Adobe Analytics gebruikt. Adobe Analytics is direct in de app geïntegreerd en maakt het mogelijk met uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG) een analyse van het gedrag van de gebruiker binnen de app te maken. Op basis van deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruiksprofielen worden gemaakt. Deze kunnen niet worden herleid tot personen, omdat het IP-adres is geanonimiseerd.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • IP-adres van het eindapparaat (geanonimiseerd)
 • Land, deelstaat/provincie, stad
 • Type apparaat
 • Besturingssysteem
 • Schermresolutie
 • Kleurdiepte
 • App-versie
 • Datum en tijd
 • Opgeroepen inhoud en functies
 • Verblijfsduur

De in de app aangemaakte informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen. Omdat we de IP-anonimisering in deze app hebben geactiveerd, wordt er via de door ons aangebrachte instellingen voor gezorgd dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat de geolokalisatie plaatsvindt. Daarbij worden de laatste acht tekens van het IP-adres vervangen door nullen. Voordat de aangemaakte informatie wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervangen door afzonderlijke generieke IP-adressen. Adobe zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app voor ons te analyseren, rapporten over de app-activiteiten op te stellen en andere diensten in verband met het app-gebruik aan ons te verlenen.

U kunt de verwerking van uw gebruikersgedrag door Adobe te allen tijde stoppen door uw toestemming in te trekken in de app-instellingen. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons alleen verstrekt aan derden ten behoeve van reclame als u hiervoor toestemming heeft gegeven (geen derden in deze zin zijn de ondernemingen van het Aldi concern). Derden ontvangen uw persoonlijke gegevens van ons alleen op de in deze privacyregeling beschreven wijze. Het is mogelijk dat uw gegevens aan derden worden verstrekt waarvan mogelijk buiten de EU/EER (bijvoorbeeld Verenigde Staten).

Momenteel is het privacy shield als ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie. ALDI monitort deze ontwikkelingen en indien nodig past ALDI het privacy-beleid hierop aan. Vooralsnog zorgt ALDI voor een adequaat niveau van gegevensbescherming met passende technische en organisatorische maatregelen.

4.7 Facebook

We ontvangen alleen van Facebook gegevens op basis van uw Facebook profiel die worden gebruikt om het succes van onze advertentie-effectiviteit te optimaliseren en te meten. Dit is een Tracking die wordt aangeboden door Facebook en wordt gebruikt door andere Facebook-services zoals Facebook Custom Audiences. Met behulp van de gegevens kunnen we het succes van onze reclame analyseren en het aanbod op onze website verbeteren. Met uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a) AVG), stemt u in met het gebruik van de tool, die statistische gegevens verzamelt over uw interactie met de app terwijl u deze gebruikt, om doelgroep specifieke marketingcampagnes op Facebook te genereren.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Basisinteracties in de ALDI-app (bv. app-installaties, app-lanceringen) en systeemgebeurtenissen (bv. SDK-laden, SDK-prestaties), die automatisch worden geregistreerd.
 • Facebook App ID (een unieke ID die door Facebook aan de website en mobiele app is toegewezen).
 • Mobiele advertentie-ID van het besturingssysteem (de iOS IDFA of Android advertentie-ID).
 • Metagegevens van het verzoek (type en versie van het mobiele besturingssysteem, SDK-versie, app-naam, app-versie, opt-out-instelling van het apparaat, string van de gebruikersagent en IP-adres van de client).
 • Apparaatgegevens (tijdzone, besturingssysteem van het apparaat, apparaatmodel, verkoper, schermgrootte, processorkernen, totaal geheugen, vrij geheugen).

Alle verzamelde informatie wordt rechtstreeks doorgegeven aan Facebook en stelt Facebook in staat conclusies te trekken over uw persoonlijk gebruikersgedrag. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een gebruikersaccount bij Facebook hebt. Als u een gebruikersaccount bij Facebook hebt en onze reclame op Facebook hebt gezien, koppelt Facebook de doorgestuurde gegevens daaraan en kan zo de effectiviteit van onze reclame op Facebook voor statistische doeleinden en ten behoeve van marktonderzoek evalueren.

Voor het soort en de omvang van de door u verzamelde persoonsgegevens, de verdere verwerking en het gebruik daarvan door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.

Wij ontvangen alleen geanonimiseerde gegevens van Facebook, die worden gebruikt voor het optimaliseren en meten van het succes van onze reclame-effecten. Wij kunnen de gegevens gebruiken om het succes van onze reclamemaatregelen te analyseren en ons app-aanbod te verbeteren.

U kunt de verwerking van uw gebruikersgedrag door Facebook verhinderen door bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens in de app-instellingen. De herroeping heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping. Deze zorgt ervoor dat toekomstige gegevensverzameling en opslag door Facebook-pixels op uw apparaat geblokkeerd is. Wees attent op het feit dat als u de app verwijdert, u opnieuw bezwaar moet maken tegen tracking door Facebook als u opnieuw toestemming geeft voor de cookietoestemming.

4.8 Scan&Go

Met deze functie kun je in de ALDI-winkel producten scannen met je smartphone en vervolgens direct in de App betalen. Om de winkel te verlaten hoeft u niet meer in de rij te staan bij de kassa, maar kunt u dit snel en gemakkelijk doen via de aparte uitgangspoort. U hoeft geen klantaccount aan te maken om van deze functie gebruik te maken. Zie voor meer informatie over deze functie de gebruiksvoorwaarden [zie paragraaf 2.4. T&C's]. Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden.

 

4.8.1 Winkelen met de functie Scan&Go

De producten die u scant op uw smartphone worden getoond in uw digitale winkelwagen in de App. Het winkelwagentje wordt op uw smartphone bewaard en is dus ook na het sluiten van de App beschikbaar. Om de gescande producten aan u te kunnen toewijzen, wordt op uw smartphone een willekeurige, alfanumerieke ID aangemaakt waaronder wij uw aankopen bundelen en verbinden met de door u gekozen betaalmethode. Als u de App verwijdert, wordt deze ID van uw telefoon gewist en kunnen wij uw eerdere aankopen helaas niet meer weergeven en toewijzen.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor fraudepreventie. Op willekeurige basis, voor specifieke winkelactiviteiten met betrekking tot de producten in uw winkelwagen en op basis van uw eerdere aankopen, worden winkelwagencontroles uitgevoerd op geselecteerde klanten door kassapersoneel. De frequentie van de steekproeven kan per ALDI-winkel verschillen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het contract dat u met ons aangaat via de Shop&Go-functie en ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder b) en f) GDPR).

 

4.8.2 Betaling   

U kunt uw aankoop in de App afronden en daar ook direct betalen. Hiervoor gebruikt de App een betalingstoken dat aan ons wordt verstrekt door uw betalingsprovider. Dit token brengt een verbinding tot stand met uw betalingsprovider (bank). Hierdoor kan ALDI uw betaling voor de gekochte producten verwerken. ALDI slaat echter geen financiële gegevens over uw bankgegevens op, deze blijven bij de betalingsprovider. Naast het betalingstoken ontvangen wij ook de naam van de kaarthouder en/of de laatste 4 cijfers van de creditcard, zodat u uw betaalmiddel kunt identificeren. Het betaalkenmerk wordt verwijderd wanneer u de app van uw smartphone verwijdert, u de gekozen betaalmethode in de App verwijdert of na 24 maand als u de App niet gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw financiële gegevens is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR).

 

4.8.3 Feedbackformulier   

Het is mogelijk om feedback te geven op de app. Het geven van feedback aan ALDI is volledig vrijwillig.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw feedback is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR).

Het feedbackformulier maakt gebruik van vrije invoervelden waarin u uw feedback kunt geven. U mag geen persoonlijke gegevens invoeren, in het bijzonder geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals persoonlijke gegevens over ziekten, religie, politieke voorkeur, enz. ALDI kan niet garanderen dat zij (gevoelige) persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is daarom mogelijk dat uw feedback in dit geval niet wordt verwerkt.

 

4.8.4 Aankoopgeschiedenis  

Na het afrekenen van uw winkelwagen en het verlaten van de winkel via de uitgangspoort, heeft u in de ALDI Nord app de beschikking over uw digitale kassabon. Indien gewenst kunt u deze als PDF opslaan. Houd er rekening mee dat u geen toegang meer heeft tot uw kassabon als u de app de-installeert of de app-cache handmatig verwijdert. Na 24 maanden verwijderen we kassabonnen in de app. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw aankoopgeschiedenis is de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6, lid 1, onder b) GDPR).

5. App-machtiging voor het gebruik van geselecteerde services/aanbiedingen

Om sommige van onze services en aanbiedingen te kunnen gebruiken moet u de ALDI app toegang geven tot de vereiste smartphonefuncties.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens bieden wij u de mogelijkheid in verband hiermee gebruik te maken van een bevestigingsproces in twee stappen. Zo gebruikt de ALDI app bepaalde smartphonefuncties alleen als u akkoord bent gegaan met de gegevensverwerking in het on-boarding-proces, of bij het eerste gebruik van de winkelzoeker en als u de ALDI app toestemming hebt gegeven gebruik te maken van de desbetreffende machtiging.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken onder de app-instellingen. Bovendien kunt u binnen de instellingen van het door u gebruikte apparaat uw eerder ingestelde machtigingen voor de app intrekken.

Locatiegegevens

Bij gebruik van de winkelzoeker en de automatische incheckfunctie van Scan&Go in de ALDI App verzamelen en verwerken wij met uw toestemming informatie over uw werkelijke locatie. Wij gebruiken verschillende technologieën om uw locatie te bepalen, zoals IP-adressen, GPS, Bluetooth of andere sensoren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw feedback is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR).

Pushberichten

Indien u de mededelingsservice (o.a. in het kader van de herinneringsfunctie) van de app hebt geactiveerd, ontvangt u op uw mobiele eindapparaat pushberichten. Pushberichten zijn berichten die naar uw app worden gestuurd en daar met prioriteit worden weergegeven. Voor deze service worden enerzijds opgenomen zoekwoorden van u en anderzijds de push-ID van uw eindapparaat opgeslagen in een database. De berichten worden verzonden via de pushservices van Apple (iOS-apparaten) of Google (voor Android-apparaten).

6. Hoelang slaan wij uw persoonsgegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens net zo lang op als nodig is om de verwerkingsdoeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke bewaar- en opslagtermijnen.

Met het gebruik van de ALDI app wordt uw toestemming door ons opgeslagen totdat de app wordt verwijderd, tenzij u uw toestemming onder de app-instellingen intrekt.

Het via de uitnodigingsfunctie gedeelde boodschappenlijstje wordt overschreven als u de producten in het lijstje wist of wordt zes maanden na het laatste gebruik gewist. Uw IP-adres wordt gewist als de toegang tot onze server wordt afgesloten. Wanneer u ons een toestemming voor de optimalisatie van ons app-aanbod door Adobe Analytics verleent, worden uw persoonsgegevens hierna onmiddellijk geanonimiseerd.

Voor het geval u gebruik maakt van de winkelzoeker, worden uw naar uberall gestuurde persoonsgegevens met de afsluiting van de sessie gewist.

7. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden (geen derden in deze zin zijn de ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord en de verwerkers die u kunt opmaken uit de desbetreffende verwerking onder punt 4).

Wij delen mogelijk uw gegevens met autoriteiten of betalingsdienstaanbieders om fraude te voorkomen of misdrijven op te sporen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang. Onze belangen zijn de strijd tegen fraude en de opsporing van strafbare feiten. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. f) AVG.

8. Welke mogelijkheden hebt u waar het gaat om het opslaan of het verdere gebruik van uw persoonsgegevens?

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en geniet u de volgende rechten jegens de verwerkingsverantwoordelijke die uw persoonsgegevens heeft verzameld. Deze rechten kunt u jegens ons uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier in de app.

 • Recht van inzage (artikel 15 AVG)
  U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn verwerkt, over het verwerkingsdoel en de bewaartermijn, over de betrokken categorieën van persoonsgegevens, over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze persoonsgegevens worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
  U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. U kunt met name bij een intrekking van uw toestemming wissing van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
  U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
  U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).
 • Recht om een klacht in te dienen
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
 • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
 • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
 • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet je naar de veiligheidsinstellingen van je browser gaan en aangeven dat je de cookies accepteert.
 • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
 • Je e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als je zelf de ontvanger bent of indien je weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
 • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht je problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. Je kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij je begrip.
 • Je kunt op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van je e-mailadres

Bevestiging van je telefoonnummer

Bevestiging van je e-mailadres en telefoonnummer

Je  ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

Je ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

Je ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch