Productwaarschuwing
 • Nep ALDI kortingsbonnen
Meer informatie »

Privacyregeling

Gegevensbescherming op de ALDI website

Hartelijk welkom - wij zijn blij met uw bezoek aan onze website www.aldi.nl.

Wij vinden gegevensbescherming heel belangrijk. De bescherming van uw persoonlijke gegevens nemen wij serieus. Wij willen u hieronder graag uitleggen welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Vooraf een aantal feiten over gegevensbescherming

Juridische basis

De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: "Wbp") regelt de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens met betrekking tot natuurlijke personen. Gegevens van rechtspersonen vallen niet binnen het bereik van de Wbp. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens die aan u als persoon gerelateerd zijn (bijv. uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verbinding gebracht kan worden (zoals bijv. de aan u getoonde artikelen op de website) vallen hier niet onder.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behoudens de uitzonderingen welke in dit privacystatement zijn geformuleerd en noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of de dienstverlening waarvoor u de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen of het in behandeling nemen van een sollicitatie. Uitsluitend bij overtreding van onze rechten, of rechten van derden, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens en/of individuele gegevensbestanden aan de bevoegde autoriteiten door te leiden ten behoeve van de wetshandhaving. Derden verkrijgen uw persoonsgegevens alleen op de in dit privacystatement genoemde wijze.

Wat gebeurt er wanneer u onze website gebruikt?

Bij elke toegang tot onze website, dus bij elke verbinding of verbindingspoging met een bestand op deze server worden gegevens over dit bezoek in een protocolbestand opgeslagen (Logfile).

Hierbij wordt van elke verbindingspoging het volgende opgeslagen:

 • IP-adres
 • naam van het bestand waarmee verbinding gemaakt werd
 • datum en tijdstip van de verbinding
 • overgedragen hoeveelheid gegevens
 • melding of de verbinding succesvol was
 • melding waarom een verbinding evt. niet succesvol was
 • besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • monitorresolutie
 • browsertaal
 • kleurintensiteit
 • browser-plug-in (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader, etc.)
 • alsmede de website waar vandaan u ons bezoekt.

De verkregen gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in Logfiles opgeslagen en na de statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet met u in verbinding brengen. Wij verstrekken de gegevens ook niet aan derden.Gebruik van cookies

Wij gebruiken op onze website zgn. "cookies", om u een maximaal gebruikscomfort te bieden en om ons online-aanbod ook in de toekomst voor u aantrekkelijk te maken.

Cookies zijn tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen en informatie over uw gebruik van onze website omvatten. Wij gebruiken cookies bijv. om tijdelijk informatie op te slaan omtrent artikelen die u aan de virtuele boodschappenlijst hebben toegevoegd. Daardoor blijft de lijst bestaan, ook wanneer het popup-venster afgesloten wordt. De cookie vervalt na 24 uur. Wij gebruiken andere cookies voor statistische doeleinden. Deze blijven duurzaam op uw computer, voor zover u ze niet wist. Middels deze laatstgenoemde cookies, worden echter geen persoonsgegevens verkregen.

Bij de standaardinstelling accepteert uw browser cookies, zodat u geen speciale instellingen hoeft te gebruiken om cookies op uw computer op te slaan. Wilt u het opslaan van cookies deactiveren, dan kunt u hierover nadere informatie vinden in de helpfunctie in de menulijst van uw browser. Denkt u eraan dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Wij adviseren het gebruik van cookies toe te staan omdat u anders gevaar loopt van beperkte functionaliteit van de website.

Gebruik van YouTube-video's

Wij maken op onze website gebruik van YouTube-video's die zijn opgeslagen op www.youtube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden bekeken. Deze video's zijn allemaal geplaatst in de zogenoemde 'privacymodus'. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven wanneer u een video niet afspeelt. Pas wanneer u een video afspeelt, worden op uw computer YouTube-cookies opgeslagen en gegevens doorgegeven aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Wanneer u een bij YouTube opgeslagen video afspeelt, worden in ieder geval de volgende gegevens aan Google Inc. als YouTube-exploitant doorgegeven: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De verzending van de gegevens geschiedt ongeacht of u bij Google een account heeft waarmee u bent ingelogd of geen account heeft. Wanneer u bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Indien u geen koppeling aan uw profiel wenst, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegespitste vormgeving van haar website. Dit gebeurt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel; hiervoor moet u zich wenden tot Google Inc. als exploitant van YouTube.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Wat gebeurt er wanneer u onze app gebruikt?

Informatie over gegevensbescherming bij gebruik van de ALDI App

Naast onze website is er nu ook een mobiele app voor uw smartphone of tablet. In aanvulling op de informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze website willen wij u graag over het volgende informeren:

1. Bij het gebruik van de app verzamelen wij voor onze eigen statistieken en ter verbetering van de functies van de app de volgende persoonsgebonden gegevens:

 • uw apparaatkenmerk, het unieke nummer van de smartphone of tablet/de push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • uw IP-adres.

Deze gegevens worden door ons, met uitzondering van de webservice Yellowmap, niet doorgegeven aan derden. De IP-adressen worden na statistische analyse gewist.

2. Om toegang te krijgen tot de functies en sensoren van uw smartphone of tablet benadert de app via de interface van uw apparaat de volgende apparaatfuncties en -sensoren:

 • Locatie-informatie: als u gebruik maakt van de filiaalvinder van de app, registreren en verwerken wij mogelijk informatie over uw daadwerkelijke locatie, mits u de app vooraf toegang heeft gegeven tot die informatie. Wij gebruiken diverse technieken voor het bepalen van locaties, waaronder IP-adressen, GPS en andere sensoren.
  Om de filiaalzoekopdracht te kunnen verwerken, wordt er een zoekaanvraag gestart bij de webservice YellowMap (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe) en wordt het IP-adres opgeslagen in het logboek van de server.
 • Als uw smartphone of tablet beschikt over een camera, kan deze voor het scannen van QR-codes worden gebruikt.
 • Als u de mededelingenservice van de app activeert, ontvangt u pushberichten op uw smartphone of tablet. Voor die service worden niet alleen de door u opgegeven zoekwoorden in een databank opgeslagen, maar ook de push-ID van uw apparaat. De berichten worden verstuurd via de pushservices van Apple (iOS-apparaten) of Google (Android-apparaten).
 • De app gebruikt de wifi-verbinding van uw apparaat om het internet op te gaan.
 • Door toegang te verlenen tot andere functies en sensoren van uw mobiele toestel kan de app gegevens ophalen van het internet en kunnen foutmeldingen worden verwerkt.

3. Indien u een van onze ALDI-services oproept, komt u via de inwendige browser van de app terecht op de subpagina's van onze partners of op de website van ALDI Nord. In dat geval gelden de regelingen voor gegevensbescherming van deze websitelinks en doorverwijzingspagina's.

Wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen wanneer u deze uit eigen initiatief bijv. in het kader van een registratie - voor een nieuwsbrief, bij het stellen van een vraag via de contactsite of bij uw online sollicitatie - ter beschikking stelt.

De verzending van uw persoonsgegevens is versleuteld. Dit beschermt de communicatie tussen u en onze webserver en draagt bij aan de voorkoming van het misbruik van de persoonsgegevens (afluisteren) door derden. Voor de versleuteling gebruiken wij een actuele versie van SSL (Secure Socket Layer), een erkend en wijdverbreid systeem op het internet, waarmee bijv. ook banken of online shops voor hun internetdiensten gebruik maken. De contactvraag met betrekking tot vastgoedobjecten is van de versleutelde verzending uitgezonderd.

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de dan geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens alleen ten behoeve van de door u in opdracht gegeven services en voor de verwerking van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader van de verwerking van uw vragen en uw gebruik van onze diensten zetten wij dienstenleveranciers in. Deze dienstenleveranciers zijn contractueel gehouden om deze verklaring van gegevensbescherming na te leven. ALDI verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor advisering, reclame en marktonderzoek anders dan de hiervoor genoemden doeleinden.

Adobe Analytics:

Op onze website wordt er gebruik gemaakt van webanalysetools. Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies verkregen informatie wordt op een server van Adobe in de Verenigde Staten opgeslagen. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd door de laatste 8 cijfers van uw IP-adres te vervangen door nullen. Adobe zal met de informatie het gebruik van de website voor ons analyseren, rapporten over de website-activiteiten opstellen en verdere dienstverlening betreffende website- en internetverbruik aan ons verstrekken.

U kunt het opslaan van de cookies in de instellingen van uw internetbrowser uitzetten en daarmee de activering van Adobe Analytics tegengaan. Wij wijzen u er echter op dat dan enkele functies van onze website mogelijk niet volledig kunnen worden gebruikt. Daarnaast kunt u de gegevensverzameling door Adobe uitzetten door op de volgende link te klikken:
http://aldinord.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1&popup=1.

Hoe kunt u informatie verkrijgen over de actuele inkooptips van ALDI?

ALDI Nieuwsbrief

Wij informeren u graag regelmatig per e-mail over onze actuele inkooptips. Hiervoor kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierbij leggen wij uw e-mailadres vast ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. Wij verstrekken uw e-mailadres vanzelfsprekend niet aan derden. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen.

Actieartikelen per e-mail aanbevelen

Onze klanten kunnen actieartikelen uit het actuele aanbod van ALDI per e-mail aanbevelen. Uw e-mailadres, uw naam alsmede het e-mailadres van de ontvanger worden uitsluitend opgeslagen voor het doel van overdracht, zodat de ontvanger over de afzender wordt geïnformeerd en om bij storingen van de overdracht een storingsmelding te zenden.

Denkt u er aub aan dat de ongevraagde toezending van een aanbeveling door de ontvanger als storend kan worden gezien. Met behulp van deze dienst mag u alleen een aanbeveling doen wanneer u weet of met zekerheid ervan uit kunt gaan dat de ontvanger met de toezending van de aanbeveling instemt.

Hoe kunt u onze "online services" veilig gebruiken?

Op onze website sturen wij u soms via onze "online services" naar de desbetreffende websites van onze partners door. Om uw vragen en uw bestellingen in behandeling te kunnen nemen, worden zij naar de internetpagina's van onze partners doorgeleid. Wij geven in dit kader geen persoonsgegevens door. Wanneer de desbetreffende partner persoonsgegevens van u nodig heeft, zullen de persoonsgegevens alsdan door u zelf verstrekt. U kunt herkennen dat u naar een website van een van onze partners bent doorgeleid, doordat deze partner op desbetreffende website alsmede in het colofon worden genoemd. Op de website van de partner gelden diens voorwaarden voor gegevensbescherming. Te uwer veiligheid hebben wij deze partnerondernemingen contractueel tot naleving van de geldende wetten ter gegevensbescherming verplicht.

Let u er aub op dat onderhavige voorwaarden voor gegevensbescherming alleen betrekking hebben op onze ALDI website. Informatie over de individuele online services van ALDI, vindt u hieronder.

ALDI Fotoservice

De ALDI Fotoservice biedt u een allround service voor uw digitale foto's. De exacte overzichten over de aanbiedingen vindt u op de website van onze partners. Alle persoonsgegevens die u op deze pagina verstrekt, worden uitsluitend door onze partners gevraagd, verwerkt en gebruikt, ter afwikkeling van uw bestelling. ALDI treedt alleen als tussenpersoon op.

ALDI markten in uw buurt

De zoekmachine voor filialen maakt het voor u mogelijk om filialen in de buurt van uw woonplaats of een door u bepaalde plaats te vinden. De door u ter beschikking gestelde gegevens (postcode, plaatsnaam en/of straatnaam) leiden wij door naar onze partner. Het overzicht over de filialen krijgt u op de homepage van onze partner.

Gedragscode voor persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten

De volgende regels gelden voor het versturen van persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten:

 1. Elke gebruiker van onze diensten is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar aanbevelingen, berichten en groeten.

 2. De gebruikers staan ervoor in dat ze in het kader van het gebruik van deze service geen wettelijke bepalingen overtreden, dat ze niet in strijd met de goede zeden handelen of rechten van derden schenden. In het bijzonder mogen geen pornografische, obscene, diffamerende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, opruiende of racistische gegevens en / of uitlatingen worden verspreid.

 3. De door de gebruikers verstuurde aanbevelingen, berichten en groeten moeten overeenstemmen met de waarheid. De gebruiker moet rekening houden met de belangen van de ontvanger en van andere gebruikers, evenals met hun rechten en de rechten van buitenstaanders.

 4. Er mag geen inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten van derden. Zonder toestemming van de rechthebbende mag geen informatie of ander materiaal worden verspreid.

 5. De gebruiker mag zich niet voordoen als iemand anders, in het bijzonder zichzelf niet uitgeven als een medewerker of vertegenwoordiger van ALDI Inkoop B.V. of een andere onderneming binnen de ondernemingsgroep ALDI NORD.

 6. Deze dienst mag niet voor reclame- of andere commerciële doeleinden worden gebruikt. Het versturen van uitingen en / of gegevens waarvan een gebruiker weet of redelijkerwijs moet begrijpen dat die de ontvanger niet wenst, is niet toegestaan.

 7. Handelt een gebruiker in strijd met de boven genoemde regels of met de rechten van derden in het kader van het gebruik van deze dienst, dan vrijwaart hij of zij ALDI Inkoop B.V., alle B.V.'s van de ondernemingsgroep ALDI NORD en haar medewerkers oftewel gemachtigden van alle resulterende aanspraken van derden.

 8. ALDI Inkoop B.V. kan de gebruiker van het gebruik van de diensten uitsluiten in het geval dat hij of zij in strijd met boven genoemde gedragsregels handelt.

 9. ALDI Inkoop B.V. is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door de uitvoering of het gebruik van deze aanbevelingsdienst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde ALDI of haar medewerkers.

 10. Op het gebruik van onze diensten en bovengenoemde regels is Nederlands recht van toepassing.

Privacyregeling social media

ALDI maakt gebruik van door u verstrekte (persoons)gegevens conform onze Privacyregeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyregeling. Door gebruik te maken van de sociale media diensten op onze site, zoals het 'liken' van een product worden er (persoons) gegevens van u naar sociale mediasites (Google+, Facebook, Twitter) doorgestuurd. Zo worden onder andere naast het adres van de bezochte website ook gegevens doorgestuurd, waardoor een directe relatie tussen de bezoeker van de ALDI website en zijn of haar persoonlijke profiel op een sociaal media platform kan worden vastgesteld.

Om te vermijden dat (persoons) gegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, zijn de social media diensten standaard gedeactiveerd door ALDI. Zodra u echter een social media dienst op onze site gebruikt, worden deze diensten actief en geeft u daarmee uw toestemming voor communicatie en gegevensuitwisseling met Google+, Facebook en/of Twitter. Indien u kiest voor de optie om (één van) deze diensten duurzaam te activeren, kunnen deze actief blijven, ook bij een volgend bezoek van onze site. U zult u deze diensten dus zelf weer moeten deactiveren.

Tot slot wijzen wij u er op dat ALDI geen invloed heeft op de wijze waarop aanbieders van sociale media platforms uw (persoons)gegevens (verder) gebruiken. ALDI is daarvoor ook niet verantwoordelijk. Voor meer informatie over het gebruik van uw (persoons)gegevens door sociale media platforms verwijzen wij u naar de privacyregelingen van de aanbieders: Google+, Facebook en/of Twitter.

Contact opnemen, vragen stellen, klachten uiten

Als klant kunt u ons te allen tijde door middel van het contactformulier een bericht sturen of een vraag stellen. Voor onze reactie doen wij een beroep op de deskundigheid van onze regionale verkoopbedrijven en/of onze leveranciers. Uw bericht/vraag zal dan ook door hen worden beantwoord. Uw gegevens zullen enkel en alleen voor de reactie op uw bericht/vraag worden gebruikt.

Wat gebeurt er met uw persoonsgebonden gegevens in geval van een online sollicitatie?

U kunt online (per e-mail) op een vacature solliciteren. Alle meegestuurde, persoonsgebonden gegevens zullen wij uitsluitend voor het sollicitatietraject gebruiken. Het verkoopbedrijf in uw regio zal uw sollicitatie in behandeling nemen. Uw gegevens worden automatisch naar het desbetreffende verkoopbedrijf doorgestuurd.

Hoe kunt u handelen ten aanzien van opslaan dan wel verder gebruik van uw gegevens

Als klant van ons kunt u contact met ons opnemen met het verzoek aan u mede te delen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens - ingeval van onjuistheid - verbeteren, aanvullen of verwijderen.

De voor de gegevensbewerking in het kader van onze website verantwoordelijke vestiging is:

ALDI Inkoop BV
Pascalweg 21
4104 BE Culemborg
Nederland


Wij kijken uit naar uw bezoek

Uw ALDI team

* Voetnoten en juridische tips

*
Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht - wij vragen om uw begrip.