1. Startpagina
  2. Winacties
  3. Actievoorwaarden Kras & Win

Actievoorwaarden Kras & Win 2024

Deze actievoorwaarden van ALDI Business Services B.V. (hierna: “ALDI”) (Postbus 147, 4100 AC Culemborg) zijn van toepassing op de Kras & Win actie (hierna te noemen 'actie') die door ALDI wordt georganiseerd.

1. Algemeen
1.1 ALDI is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
1.2 ALDI behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
1.3 Deelname is uitgesloten voor:
- medewerkers van ALDI die direct betrokken zijn bij de actie, alsmede de directie van ALDI Nederland;
- medewerkers van ingeschakelde derde partijen
1.4 Deelname aan de actie is kosteloos.
1.5 Deelname is mogelijk door het invullen van de naam en e-mailadres. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimale leeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland.

2. Deelname
2.1 Tijdens de actieperiode van 13-05-2024 t/m 23-06-2024 reiken we kraskaarten uit, waarmee online kan worden deelgenomen tot en met 30-06-2024.
Alle ALDI vestigingen in Nederland ('winkels'), met uitzondering van ALDI Shop & Go (Lange Viestraat 2R, 3511 BK in Utrecht) verstrekken kraskaarten zolang deze in de betreffende winkel voorradig zijn.  
Bij besteding vanaf €10,- (uitgezonderd wettelijk niet toegestane artikelen: tabak, geneesmiddelen en alcoholische dranken) ontvangen klanten één kraskaart. Om deel te nemen aan de actie, dienen deelnemers gedurende de actieperiode op de pagina aldi.nl/krasenwin hun naam en e-mailadres op te geven, de unieke kraskaartcode in te voeren en akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Optioneel kan de deelnemer een opt-in afgeven voor nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van ALDI (hierna te noemen: nieuwsbrief). Na afronding van de deelname, maakt de deelnemer kans op een prijs.
2.2 De code op de kraskaart is uniek, dus deze kan slechts één keer gebruikt worden en hiermee kan één prijs worden gewonnen. Deze kraskaart dient door de deelnemer bewaard te worden als bewijs. Het maximaal te winnen aantal in deze actie is één prijs per persoon en e-mailadres. Klanten kunnen dus met meerdere kraskaarten deelnemen om kans te maken, maar worden na winst van een prijs uitgesloten van verdere deelname. 
2.3 ALDI heeft het recht een deelnemer zonder nadere motivering uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor een prijs. 

3. Prijzen
3.1 De winnaars van de actie worden willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers door middel van een loting, deze geschiedt volledig onpartijdig door een notaris. 
Deze trekkingen vinden plaats op: 22-05-2024, 29-05-2024, 05-06-2024, 12-06-2024, 19-06-2024, 26-06-2024 en 03-07-2024 (hoofdprijs). 
Hoofdprijs: 1 jaar gratis boodschappen doen (in de vorm van €5.200 aan ALDI-waardebonnen)
Overige prijzen:
1 minuut gratis winkelen bij een ALDI-filiaal (6 keer) *
20 x Week gratis boodschappen (in de vorm van €100 aan ALDI-waardebonnen)​​
60 x ALDI-waardebon t.w.v. €50​
6 x Samsung Galaxy Tab A9 Plus​
6 x JBL Boombox 3​
6 x BergHoff medium BBQ ​(kamado model)
6 x BergHoff tafelmodel BBQ​
6 x Koffiezetapparaat Krups EA8150 ​
6 x River merchandise pakket

​​3.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.
3.3 De winnaars van de actie worden persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail binnen twee weken na de prijstrekking. ALDI zal alle redelijke inspanningen betrachten om contact op te nemen met prijswinnaars. Indien een winnaar niet bereikt kan worden of niet beschikbaar is, behoudt ALDI zich het recht voor om de prijs aan een nieuwe geselecteerde winnaar aan te bieden.
3.4 Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de prijswinnaars en prijzen zijn niet overdraagbaar. 
3.5 Prijswinnaars zullen alleen publiekelijk bekend worden gemaakt indien zij hiermee akkoord gaan. Indien een prijswinnaar meewerkt aan publiciteit, zal diens privacy zoveel mogelijk worden gewaarborgd, rekening houdende met zijn/haar wensen. 
3.6 Indien de vermelde prijzen onverhoopt niet meer beschikbaar zijn, is ALDI gerechtigd om een alternatieve prijs aan de winnaars aan te bieden.
3.7 Wettelijk niet toegestane artikelen zoals tabak, geneesmiddelen en alcoholische dranken zijn uitgezonderd van deze actie en kunnen door de winnaars ook niet gepakt worden bij de minuut gratis winkelen of gekocht worden van de gewonnen waardebonnen. 
3.8 Het gebruik van de prijs geschiedt op eigen rekening en risico van de prijswinnaar. 
3.9 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.10 Kansspelbelasting over de prijzen zal wanneer nodig worden afgedragen door ALDI.
3.11 *Bij de minuut gratis winkelen mag er per artikel één stuk gepakt worden. Non-food artikelen (actie-artikelen die vanaf woensdag of zaterdag in de actie zijn), waardebonnen en cadeau-, beltegoed- en opwaardeerkaarten kunnen niet verkregen worden. De tijd start zodra de winnaar begint met lopen; een medewerker loopt mee en houdt de tijd bij. Zodra de medewerker aangeeft dat de tijd voorbij is, mag het product niet meer in de winkelwagen gelegd worden. 

4. Persoonsgegevens
4.1 ALDI gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens die verkregen zijn in verband met de actie. ALDI verklaart te allen tijde te zullen handelen conform de geldende privacywetgeving. Daarnaast is ook het privacybeleid van ALDI van toepassing. Deze is hier te vinden.
4.2 Deelnemers van de actie geven hierbij toestemming om gegevens te verzamelen en verwerken om een goed verloop van de actie te waarborgen en de prijswinnaars tijdig op de hoogte te stellen. Gegevens worden eventueel aan derden verstrekt in verband met de actie bij het winnen van een prijs en de uitreiking van de prijzen. Gegevens worden alleen gebruikt om de prijswinnaars op de hoogte te stellen van deze actie, tenzij door de deelnemer anders is aangegeven. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de actie en zullen (tenzij ook toestemming is gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief) na afloop binnen drie maanden uit het systeem verwijderd worden.  
4.3 Indien deelnemers zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van ALDI, zullen persoonsgegevens tevens worden geregistreerd en opgeslagen in de daarvoor bestemde database onder het beheer van ALDI. Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. 

5. Overig
5.1 ALDI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, ontvangst van de prijzen of het gebruik maken daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ALDI.
5.2 ALDI behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvoor nadere aankondiging te doen. 
5.3 Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode van toepassing en ALDI handelt in overeenstemming met de Gedragscode voor promotionele kansspelen. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
5.4 Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze winactie en/of deze actievoorwaarden, neem dan contact op met ALDI (Postbus 147, 4100 AC Culemborg). Voor alle contactmogelijkheden verwijzen we door naar aldi.nl/contact. ALDI zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig mogelijk af te handelen.

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor
Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie.

Datum selectie

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Opmerkingen
  • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
  • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
  • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet je naar de veiligheidsinstellingen van je browser gaan en aangeven dat je de cookies accepteert.
  • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
  • Je e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als je zelf de ontvanger bent of indien je weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
  • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht je problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. Je kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij je begrip.
  • Je kunt op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van je e-mailadres

Bevestiging van je telefoonnummer

Bevestiging van je e-mailadres en telefoonnummer

Je  ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

Je ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

Je ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch