Actievoordwaarden opening ALDI Sliedrecht

  1. Sliedrecht
  2. Actievoordwaarden opening ALDI Sliedrecht

Actievoorwaarden Opening Aldi Sliedrecht

Algemeen

1.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Opening Aldi Sliedrecht”, hierna ‘Actie’.  

2.

Organisator van Actie is Aldi Sliedrecht, gevestigd te 3363 EJ, Nederland, aan het adres Rijnstraat 319, Sliedrecht.

3.

Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.

Inhoud actie

4.

Op vrijdag 12 oktober ontvangen de eerste 400 klanten van Aldi Sliedrecht – Rijnstraat 319 - een boodschappentas met daarin een kraskaart. De kraskaart is ter plekke open te krassen.

5.

Deelname is alleen mogelijk op vrijdag 12 oktober om 08.00 uur voor de eerste 400 klanten met een minimale besteding van € 20,-.

6.

Op de achterzijde van de kraskaart bevindt zich 1 vakje waarin, na het krassen, de gewonnen prijs staat weergegeven.

7.

De gewonnen prijs is t/m 11 november 2018 af te halen bij Aldi Sliedrecht, Rijnstraat 319. Vanaf 12 november 2018 is het niet meer mogelijk uw prijs op te halen.

8.

Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden, anders dan het verrichten van een aankoop van minimaal € 20,- bij Aldi Sliedrecht, Rijnstraat 319.

9.

Bij de actie zijn in totaal 400 prijzen te winnen met een waarde variërend van € 1,- tot € 250,-.

10.

De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden van de te winnen prijzen, kunnen afwijken van de aan de winnende deelnemers uit te keren prijzen van de actie. 

 

 

 

Deelname

11.

Deelname aan de actie staat open voor iedere natuurlijk persoon, die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar.

12.

Minderjarigen mogen uitsluitend deelnemen na toestemming van hun ouders/verzorgers. Aldi kan voor naleving hiervan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

13.

Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van Aldi, van het reclamebureau en voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

14.

In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze Actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.

Prijs

15.

Indien u de winnaar bent van een cadeaucheque kunt u de kraskaart inwisselen bij de filiaalleider van Aldi Sliedrecht. U krijgt voor het gewonnen bedrag cadeaucheques t.w.v. € 50,- waarmee u vervolgens uw boodschappen kunt doen bij Aldi Sliedrecht, Rijnstraat 319.

Indien u de winnaar bent van één van de andere prijzen kunt u de gewonnen prijs direct ophalen bij één van de Aldi-medewerkers op vertoon van de kraskaart. Of bij één van uw volgende bezoeken aan Aldi Sliedrecht, Rijnstraat 319 (t/m 11 november).

16.

De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor een ander product.

Publiciteit

17.

De winnaar van de prijs geeft Aldi toestemming foto’s van de opening/krasmoment te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Aldi heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn dan wel worden van de organisator.

 

 

 

Vragen/klachten

18.

Eventuele klachten over al dan niet toegekende prijzen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de opening op 12 oktober 2018 schriftelijk bij Aldi Culemborg BV (via brief naar Aldi Culemborg BV, Postbus 528, 4104 BM Culemborg) binnen te zijn.

19.

Deelnemers die een klacht hebben ingediend, ontvangen binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie.

 

Slotbepalingen

20.

Over de Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

21.

Aldi is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

22.

Aldi en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer in het kader van de Actie. Aldi stelt de prijzen ter beschikking in de toestand waarin deze zich op het moment van uitreiking bevinden. Aldi verleent geen garanties en is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen.

23.

Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aldi.

24.

Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

25.

Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden.

26.

Aldi heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. De actievoorwaarden worden gepubliceerd via www.aldiopent.nl/sliedrecht/actievoorwaarden. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd als eerste op de hoogte van onze acties en aanbiedingen.

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht om de activering te bevestigen.

Herinnering voor

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Wilt u op de hoogte gebracht worden als het artikel verkrijgbaar is? *

Gelieve het veld in te vullen.
Gelieve het veld in te vullen.
Niet meer verkrijgbaar
Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Velden met een ster * zijn verplicht om in te vullen.

Opmerkingen
  • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
  • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
  • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
  • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
  • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
  • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"