1. Startpagina
  2. Keurmerken en kwaliteitsstandaarden

Keurmerken en kwaliteitsstandaarden

Bakje met aardbeien –Certificaten en keurmerken van ALDI

Getest en gecontroleerd

Onafhankelijke certificaten en keurmerken bevestigen gecontroleerde kwaliteit

Bij ALDI staat kwaliteit hoog in het vaandel. Al onze levensmiddelen en actieaanbiedingen worden regelmatig onderzocht door onafhankelijke testinstituten. Deze testinstituten onderzoeken de meest uiteenlopende kwaliteitsparameters zoals productveiligheid, ingrediënten, smaak, gebruiksgemak, klantenservice, milieuvriendelijkheid etc. ALDI werkt uitsluitend met leveranciers die gecertificeerd zijn conform erkende branchenormen.

Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over de kwaliteitskenmerken, keurmerken, certificaten en onafhankelijke testinstituten die u bij ALDI kunt tegenkomen.

Amfori BSCI

Sinds begin 2008 neemt ALDI deel aan het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI), een vrijwillig Europees branche-initiatief van detailhandelaars en afzonderlijke handelsondernemingen. ALDI en zijn leveranciers hebben hun steun toegezegd aan het tot stand brengen van structuren waarmee de naleving van bindende maatschappelijke standaarden en milieunormen wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld bij de textielproductie in Azië. Producenten en fabrikanten die niet aan de amfori BSCI-gedragscode voldoen, kunnen geen leverancier van ALDI zijn.

amfori-BSC

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

In 2010 werd de Aquaculture Stewardship Council (ASC) opgericht door World Wildlife Fund (WWF) en het Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH). ASC is een internationaal erkende en onafhankelijke organisatie die het ASC-keurmerk uitgeeft. Dit keurmerk staat voor producten die afkomstig zijn uit duurzame aquacultuurbedrijven. Gecertificeerde aquacultuurbedrijven houden zich tijdens de kweek en verdere verwerking van visproducten en zeevruchten aan strenge milieu- en sociale standaarden. Voor de uitgave van het ASC-keurmerk gebruikt een onafhankelijke certificeringsorganisatie een lijst van criteria ter beoordeling. Deze lijst is samengesteld door verschillende milieuorganisaties, overheidsinstanties, viskwekers en andere belanghebbende partijen.

ASC logo

Beter Leven keurmerk

Kiest u voor boodschappen met het BeterLeven keurmerk dan helpt u mee aan een beter milieu.

Wat betekenen de sterren op de verpakking?
Het aantal sterren geeft aan hoe diervriendelijker het leven van het dier is geweest. In het algemeen geldt:
hoe meer sterren hoe beter het gesteld is met het dierenwelzijn. Hoe diervriendelijker het product dus is.

4C association logo ALDI

Beschermde geografische aanduiding

Een Beschermde Geografische Aanduiding, dient ter benaming van een landbouwproduct of levensmiddel, dat afkomstig is uit een bepaalde regio en waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven. De productie en/of de verwerking en/of de bereiding moeten in een bepaald geografisch gebied geschieden.

De voorwaarden voor erkenning van beschermde geografische aanduidingen zijn dus soepeler in vergelijking met de beschermde oorsprongsbenamingen. Niet alleen kunnen zij ook worden erkend wanneer slechts de reputatie van een bepaald product is toe te wijzen aan de herkomst uit een bepaalde streek. Bovendien moeten productie, verwerking en bereiding niet alle drie in de bepaalde regio geschieden, maar volstaat het dat dit slechts voor één van deze aspecten het geval is.

Geografisch logo ALDI

Beschermde oorsprongbenaming

Dit keurmerk staat in de Europese Unie voor levensmiddelen en landbouwproducten met een Beschermde Oorsprongsbenaming. Deze producten moeten afkomstig zijn uit een bepaalde geografische regio. Ook de productie, rijping en verdere verwerking van bijvoorbeeld kaas, olijfolie of ham vinden in deze regio en volgens een specifiek omschreven procedure plaats.

Beschermende oorsprong logo ALDI

CE-keurmerk

Toekenning van het CE keurmerk , wil zeggen dat de consument ervan op aan kan dat het product voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen van de Europese Unie. Een product mag in de Europese Unie pas op de markt gebracht en gebruikt worden als het aan de EU-richtlijnen voldoet, iets dat geldt voor elektronische producten, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, gastoestellen, bouwmaterialen etc

CE keurmerk bij ALDI

EU-logo voor biologische producten

Dit EU-logo is uitsluitend bestemd voor levensmiddelen die conform de strenge regels van de Europese Unie bestaan uit grondstoffen uit vastgesteld biologische landbouw. Biologische producten zijn onder meer vrij van genetisch gemodificeerde organismen en kunstmatige kleur- en/of smaakstoffen, en mogen niet zijn behandeld met synthetische gewasbeschermingsmiddelen. In de biologische veehouderij worden de dieren op diervriendelijke wijze gehouden, wat betekent dat dieren beschikken over voldoende mogelijkheden om in de buitenlucht te verblijven en zich terug te trekken, en uitsluitend ecologisch geproduceerd voer krijgen zonder toevoeging van antibiotica of productiebevorderende middelen. Gecertificeerde biologische landbouwbedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke toezichthouders gecontroleerd. Meer informatie vindt u ook op de website van de Europese Commissie.

Als klant kunt u gecontroleerde biologische kwaliteit herkennen aan het EU-logo op onze Mama Nature producten.

EU-logo voor biologische producten

Fairtrade

Producten met het Fairtrade keurmerk komen voort uit eerlijke handel. Stichting Max Havelaar geeft het Fairtrade keurmerk uit in Nederland. Dit keurmerk heeft een focus op organisaties van kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om armoede aan te pakken en boeren een eerlijke kans op ontwikkeling te geven, zijn er naast strikte sociale- en milieucriteria ook economische criteria opgenomen over de betaling aan de boerenorganisaties. Zo ontvangen de coöperaties minimaal een kostendekkende prijs en een Fairtrade premie. Via deze criteria kunnen zij samen werken aan een betere en duurzame toekomst.

Fairtrade logo bij ALDI

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Het FSC-keurmerk is bestemd voor hout en houtproducten waarvan op grond van wereldwijd uniforme maatschappelijke standaarden en milieunormen vaststaat dat ze afkomstig zijn uit verantwoorde bosbouw. De certificering omvat tien duurzaamheidscriteria die bij de hout- of papierproductie moeten worden nageleefd: de productieketen van het hout is onder andere integraal aantoonbaar, het hout is niet afkomstig uit kwetsbare bossen of beschermde gebieden, de rechten van inheemse volkeren worden gewaarborgd en het ecologisch evenwicht van het bosgebied moet voor de lange termijn gewaarborgd zijn.

De FSC - een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk - is in 1993 opgericht naar aanleiding van de milieuconferentie van Rio de Janeiro. Op dit moment zijn in meer dan 80 landen FSC-certificaten toegekend en is de FSC in meer dan 40 landen vertegenwoordigd met eigen organisaties. De certificeringen mogen uitsluitend worden toegekend door organisaties met een accreditatie van FSC International.

Forest Stewardship Council (FSC) van ALDI

Global G.A.P.

GLOBALG.A.P. is een private organisatie die wereldwijd vrijwillige normen heeft ontwikkeld voor de certificering van landbouwproducten (o.a. met betrekking tot groente & fruit, diervoeders, veehouderijen, aquacultuur en plant- en zaaigoed). Het zwaartepunt van de controles ligt in het bijzonder op het gebied van voedselveiligheid, dierenbescherming, afval- en milieumanagement, veiligheid en gezondheid op de werkplek en sociale belangen van de werknemer. Een producent met GLOBALG.A.P.-certificaat kan bewijzen dat alle productiestappen integraal traceerbaar en gecontroleerd zijn.

Global G.A.P. logo van ALDI

Gouda Holland

Gouda Holland kaas wordt gemaakt van 100% Nederlandse melk, volgens authentiek recept en gerijpt op houten planken in Nederland. De échte Gouda Holland kaas is beschermd door de Europese Unie en herkent u aan het kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk betekent dat Gouda Holland kaas een product is met een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

Een kaas krijgt het kwaliteitskeurmerk 'Gouda Holland' wanneer het voldoet aan de volgende kenmerken:
- 100% Nederlandse melk
- 100% Nederlands recept
- 100% Nederlandse rijping
- 100% Nederlands vakmanschap
- 100% Nederlandse trots

Gouda Holland logo van ALDI

GS-keurmerk

Het Duitse GS-keurmerk (Geprüfte Sicherheit - gecontroleerde veiligheid) wordt uitsluitend toegekend aan producten die voldoen aan de Europese regels voor productveiligheid en integraal zijn getest op alle aspecten van product- en gebruiksveiligheid door het onafhankelijke testinstituut TÜV. Het GS-keurmerk is een vrijwillig keurmerk van fabrikanten en houdt in dat een product naast de wettelijk voorgeschreven productcontroles ook aan strengere veiligheidstests is onderworpen. Het GS-keurmerk wordt toegekend aan gebruiksklare producten zoals machines, elektronische en huishoudelijke apparatuur, handgereedschappen en ook speelgoed.

GS-keurmerk van ALDI

Initiatief 'Duurzaam schoonmaken'

Het initiatief 'Duurzaam Schoonmaken' is een vrijwillig initiatief van de Europese was- en reinigingsmiddelenindustrie. In 2005 is het Charter voor Duurzaam Schoonmaken opgesteld. Bedrijven die dit handvest ondertekenen, geven aan duurzaam te willen handelen: bij de productie van was- en reinigingsmiddelen wordt rekening gehouden met ecologische, economische en maatschappelijke aspecten, zoals de veiligheid voor gebruikers, milieubescherming en innovaties. Informatie voor de gebruiker op de verpakkingen waarborgen een veilig en milieuvriendelijk gebruik van de producten.

duurzaam schoonmaken bij ALDI

'LGA-tested'/ 'LGA-tested Quality'

De experts van TÜV testen, inspecteren en certificeren verscheiden producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn elektrische apparaten, huishoudelijke apparaten, gereedschap, meubels en speelgoed. Testen worden uitgevoerd op basis van internationaal of nationaal vastgestelde normen. Bij het testen wordt er onder andere gekeken naar aspecten als veiligheid, gebruikskenmerken, deugdelijkheid, elektromagnetische compatibiliteit, schadelijke stoffen, levensduur en hygiëne. Door jaarlijks terugkerend toezicht op de productie wordt een constant kwaliteitsniveau gewaarborgd.

LGA tested logo

Marine Stewardship Council (MSC)

In 1997 is de Marine Stewardship Council (MSC) opgericht om de wereldwijde terugloop van visbestanden tegen te gaan. Als vis of zeevruchten het blauwe MSC-keurmerk dragen, weet de consument dat deze zijn gevangen en verwerkt in overeenstemming met duurzame criteria. Visbestanden worden op een gezond niveau gehouden, overbevissing wordt vermeden, en bedreigde soorten worden beschermd. De certificering waarborgt eveneens dat de duurzaamheidsnormen worden gerealiseerd conform wettelijke en ecologische voorschriften. Meer informatie over de certificering van ons assortiment vis en zeevruchten vindt u hier.

MSC logo bij ALDI

Oeko-Tex® Standard 100

De Oeko-Tex® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificeringssysteem voor textielproducten. Het (oorspronkelijk Oostenrijkse) keurmerk maakt de consument duidelijk dat een product de gezondheid niet nadelig kan beïnvloeden. Het desbetreffende textiel wordt door onafhankelijke instituten aan uitvoerig laboratoriumonderzoek onderworpen en onderzocht op stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals bestrijdingsmiddelen of zware metalen. Alleen als alle onderdelen van een product - inclusief accessoires als ritssluitingen en knopen - voldoen aan de vereiste Oeko-Tex®-criteria, krijgt het product het Oeko-Tex®-100-certificaat voor 'vertrouwen in textiel'.

Betrouwbaar textiel logo ALDI

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, oftewel het programma voor de ondersteuning van duurzaam bosbeheer, is een certificeringsprogramma dat wereldwijd uniform is. Hout- en papierproducten, die met het PEFC-Logo gekenmerkt zijn, zijn afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal duurzaam bosbeheer. In dit soort bosbouw staat o.a. een verbod op kaalslag en het gebruik van pesticiden. Daarnaast wordt er rekening gehouden met bedreigde dier- en plantensoorten, beschermde natuurgebieden en andere beschermingszones. De gehele productieketen, van gecertificeerde bosbouw tot aan het bewerkte hout- of papierproduct, is volledig gecontroleerd en inzichtelijk.

PEFC logo ALDI

Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) 

De Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) is een technische onderzoeksinstelling die in opdracht van fabrikanten en importeurs producten test en controleert of aan alle wettelijke eisen is voldaan. De TÜV-instellingen zijn TÜV SüdTÜV Nord en TÜV Rheinland). Het keurmerk van de desbetreffende TÜV-instelling mag alleen worden aangebracht op producten die het onderzoek van de desbetreffende instelling met goed gevolg hebben doorstaan.

TÜV logo bij ALDI

Technischer Überwachungs-Verein  (TÜV)

De Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) is een technische onderzoeksinstelling die in opdracht van fabrikanten en importeurs producten test en controleert of aan alle wettelijke eisen is voldaan. De TÜV-instellingen zijn TÜV SüdTÜV Nord en TÜV Rheinland). Het keurmerk van de desbetreffende TÜV-instelling mag alleen worden aangebracht op producten die het onderzoek van de desbetreffende instelling met goed gevolg hebben doorstaan.

TÜV Nord logo bij ALDI

Technischer Überwachungs-Verein  (TÜV)

De Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) is een technische onderzoeksinstelling die in opdracht van fabrikanten en importeurs producten test en controleert of aan alle wettelijke eisen is voldaan. De TÜV-instellingen zijn TÜV SüdTÜV Nord en TÜV Rheinland). Het keurmerk van de desbetreffende TÜV-instelling mag alleen worden aangebracht op producten die het onderzoek van de desbetreffende instelling met goed gevolg hebben doorstaan.

TÜV Rheinland logo bij ALDI

UTZ Certified

UTZ Certified is een internationaal keurmerk voor duurzame en verantwoorde landbouw. De in 2002 opgerichte stichting UTZ heeft hiervoor een wereldwijd programma ontwikkeld. Dit leert o.a. koffie- thee- en cacaoboeren hoe ze moeten omgaan met betere landbouwmethodes die mens en milieu sparen. Elke consument die UTZ Certified koffie, cacao of thee koopt, draagt bij aan een betere toekomst voor de boer, het milieu en daarmee voor onze aarde. En dat smaakt een stuk beter.

UTZ logo bij ALDI

Facebook Opt-out

In de gebruikte webbrowser is een opt-out-cookie geplaatst, die toekomstige gegevensverzameling en opslag door de Facebook-pixel op uw apparaat permanent voorkomt.

Herinnering voor

Fout! Sorry, er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Ontvang een herinnering op de dag van de actie. *

Datum selectie *

Herinneringsdag
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Op de actiedag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Velden met een ster * zijn verplicht om in te vullen.

Opmerkingen
  • Vul tenminste de met een * gemarkeerde invoervelden in.
  • SMS-service is alleen binnen het Nederlandse mobiele netwerk mogelijk.
  • Om dit formulier te kunnen doorsturen, moet u naar de veiligheidsinstellingen van uw browser gaan en aangeven dat u de cookies accepteert.
  • De herinnering kan alleen worden verstuurd, als de geselecteerde datum zich in de toekomst bevindt.
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen opgeslagen om de herinnering voor een geselecteerd artikel te kunnen versturen. Let op: activering van de herinneringsservice is enkel toegestaan als u zelf ontvanger bent of indien u weet of met zekerheid kunt aannemen dat de ontvanger akkoord is met de toegestuurde herinnering.
  • Het in de juiste volgorde overnemen van de tekens is verplicht. Dit is een extra beveiliging om een verkeerd gebruik van formulieren te voorkomen. Mocht u problemen ondervinden bij het overnemen van de tekens maak dan met de knop "nieuwe tekens" een nieuwe reeks aan. U kunt ook de voorleesfunctie activeren door op het symbool met de luidspreker te klikken. Zonder invoer van de tekens is het niet mogelijk om het formulier te verzenden. Voor eventueel ongemak bij de invoer vragen wij uw begrip.
  • U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de herinneringsservice. Zie "pagina voor uitschrijving herinneringsservice"
div>

Niet meer verkrijgbaar

Deze aanbieding is helaas niet meer geldig.

Herinnering actief!

Herinnering bevestiging

U ontvangt uw herinnering op ${date} om ${time} uur.

Bevestiging van uw e-mailadres

Bevestiging van uw telefoonnummer

Bevestiging van uw e-mailadres en telefoonnummer

U ontvangt van ons een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in de e-mail.

U ontvangt van ons een SMS om uw telefoonnummer te bevestigen. Gebruik de code uit het bericht om de activering te bevestigen.

U ontvangt van ons een SMS en een e-mail om uw telefoonnummer en e-mailadres te bevestigen. Klik op de link in het bericht en/of gebruik de code in de SMS om de activering te bevestigen.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch