Productwaarschuwing
 • Nep ALDI kortingsbonnen
Meer informatie »

Veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsvoorwaarden

Internationaal erkende gedragscode

ALDI Nord is in 2008 toegetreden tot de Foreign Trade Association (FTA), de leidende handelsorganisatie voor Europese en internationale handel. Dit lidmaatschap is een voorwaarde voor deelname aan het internationale Business Social Compliance Initiative (BSCI). Middels BSCI zetten we ons gezamenlijk met andere marktdeelnemers in voor veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Onze visie op veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsvoorwaarden komt overeen met de gedragscode van BSCI. Wij zijn ervan overtuigd dat de door BSCI gehanteerde aanpak, gericht op ontwikkeling, een bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is deelname aan BSCI een vereiste voor leveranciers van ALDI die producten leveren die in BSCI-risicolanden geproduceerd worden.

De BSCI-gedragscode is gebaseerd op internationale richtlijnen zoals de VN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de VN Verklaring van de Rechten van het Kind, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW), de VN-Global Compact, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Conventies van de International Labour Organization (ILO). Deze conventies zijn bepalend voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de gehele productieketen.


De gedragscode bevat richtlijnen op het gebied van:

 • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen;
 • Geen discriminatie;
 • Passende vergoeding;
 • Redelijke werktijden;
 • Bescherming van de werknemers;
 • Geen kinderarbeid;
 • Geen precair werk ;
 • Geen gedwongen arbeid;
 • Bescherming van het milieu;
 • Ethisch zaken doen.

Controle ter plaatse

Het naleven van de gedragscode wordt ter plaatse met audits gecontroleerd. BSCI heeft een checklist ontwikkeld die als basis dient voor periodieke controles van geaccrediteerde organisaties. Bij het vaststellen van gebreken tijdens een audit wordt een verbeterplan opgesteld. Dit plan met verbeterpunten wordt teruggekoppeld naar de productielocaties. Het geven van opvolging aan corrigerende maatregelen behoort tot zowel de verantwoordelijkheid van de leverancier, als van ALDI.

Verdere informatie over FTA en BSCI:

 

* Voetnoten en juridische tips

*
Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht - wij vragen om uw begrip.