Productwaarschuwing
 • Nep ALDI kortingsbonnen
Meer informatie »

Getest en gecontroleerd

Onafhankelijke certificaten en keurmerken bevestigen gecontroleerde kwaliteit

Bij ALDI staat kwaliteit hoog in het vaandel. Al onze levensmiddelen en actieaanbiedingen worden regelmatig onderzocht door onafhankelijke testinstituten. Deze testinstituten onderzoeken de meest uiteenlopende kwaliteitsparameters zoals productveiligheid, ingrediënten, smaak, gebruiksgemak, klantenservice, milieuvriendelijkheid etc. ALDI werkt uitsluitend met leveranciers die gecertificeerd zijn conform erkende branchenormen.

 

Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over de kwaliteitskenmerken, keurmerken, certificaten en onafhankelijke testinstituten die u bij ALDI kunt tegenkomen.

 • kwaliteit_15.jpg Common Code for the Coffee Community Association (4C)

  Common Code for the Coffee Community Association (4C)

  De visie van de 4C Association - het mondiale platform voor duurzame koffie - is tweeledig. Ten eerste wil het alle relevante spelers in de koffiesector samenbrengen om gezamenlijk de economische, maatschappelijke en ecologische omstandigheden in de koffieteelt en -verwerking te verbeteren. Ten tweede wil het een duurzame en levensvatbare koffiesector voor toekomstige generaties realiseren.


  De activiteiten van de 4C Association zijn erop gericht om alle betrokken spelers de mogelijkheid te bieden de koffiesector naar een duurzamere toekomst te helpen. Tot de leden van het platform behoren koffieboeren, coöperaties, exporteurs, handelaren in ruwe koffie, importeurs, koffiebranderijen, groot- en detailhandelaren, maatschappelijke organisaties (zoals niet-gouvernementele organisaties, normeringsinitiatieven en handhavende instanties), overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten en particulieren die zich voor de doelen van 4C inzetten.


  De drie kerntaken van de 4C Association zijn: (1) het vastleggen en implementeren van de 4C-basisnormen en het verificatiesysteem voor duurzame koffieteelt; (2) het steunen van en samenwerken met andere duurzaamheidsinitiatieven om het aanbod van en de vraag naar geverifieerde en gecertificeerde koffie te stimuleren; en (3) het via het mondiale platform aanpakken van sectorbrede uitdagingen met betrekking tot duurzame koffie.


  ALDI is sinds begin 2009 lid van de 4C Association, die streeft naar meer duurzaamheid in de koffiesector. Meer over de wereld van ALDI-koffie vindt u hier.

 • kwaliteit_13.jpg Beschermde geografische aanduiding

  Beschermde geografische aanduiding

  Een Beschermde Geografische Aanduiding, dient ter benaming van een landbouwproduct of levensmiddel, dat afkomstig is uit een bepaalde regio en waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven. De productie en/of de verwerking en/of de bereiding moeten in een bepaald geografisch gebied geschieden.


  De voorwaarden voor erkenning van beschermde geografische aanduidingen zijn dus soepeler in vergelijking met de beschermde oorsprongsbenamingen. Niet alleen kunnen zij ook worden erkend wanneer slechts de reputatie van een bepaald product is toe te wijzen aan de herkomst uit een bepaalde streek. Bovendien moeten productie, verwerking en bereiding niet alle drie in de bepaalde regio geschieden, maar volstaat het dat dit slechts voor één van deze aspecten het geval is.

 • kwaliteit_16.png Beschermde oorsprongsbenaming

  Beschermde oorsprongsbenaming

  Dit keurmerk staat in de Europese Unie voor levensmiddelen en landbouwproducten met een Beschermde Oorsprongsbenaming. Deze producten moeten afkomstig zijn uit een bepaalde geografische regio. Ook de productie, rijping en verdere verwerking van bijvoorbeeld kaas, olijfolie of ham vinden in deze regio en volgens een specifiek omschreven procedure plaats.

 • kwaliteit_17.jpg BSCI

  BSCI

  Sinds begin 2008 neemt ALDI deel aan het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een vrijwillig Europees branche-initiatief van detailhandelaars en afzonderlijke handelsondernemingen. ALDI en zijn leveranciers hebben hun steun toegezegd aan het tot stand brengen van structuren waarmee de naleving van bindende maatschappelijke standaarden en milieunormen wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld bij de textielproductie in Azië. Producenten en fabrikanten die niet aan de BSCI-gedragscode voldoen, kunnen geen leverancier van ALDI zijn.

 • kwaliteit_12.jpg CE-keurmerk

  CE-keurmerk

  Toekenning van het CE keurmerk , wil zeggen dat de consument ervan op aan kan dat het product voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen van de Europese Unie. Een product mag in de Europese Unie pas op de markt gebracht en gebruikt worden als het aan de EU-richtlijnen voldoet, iets dat geldt voor elektronische producten, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, gastoestellen, bouwmaterialen etc.

 • kwaliteit_11.jpg Dolphin Safe

  Dolphin Safe

  Het wereldwijd uniforme 'Dolphin Safe'-label is in 2001 door het Amerikaanse Earth Island Institute (EII) in het leven geroepen en staat voor duurzaam gevangen tonijn. Alleen vissers die bij de tonijnvangst geen dolfijnen in gevaar brengen én die zijn aangesloten bij het International Monitoring Program, worden gecertificeerd. De volledige leveringsketen - dus met inbegrip van vangst, verwerking en verkoop van tonijn - wordt integraal gecontroleerd door medewerkers van het EII. Het International Monitoring Program omvat tevens een verbod op het vangen van tonijn middels drijfnetten of insluiting, en stelt voorzorgsmaatregelen ter bescherming van dolfijnen verplicht.


  Meer informatie over de certificering van ons aanbod aan vis en zeevruchten vindt u hier.

 • kwaliteit_10.jpg EU-logo voor biologische producten

  EU-logo voor biologische producten

  Dit EU-logo is uitsluitend bestemd voor levensmiddelen die conform de strenge regels van de Europese Unie bestaan uit grondstoffen uit vastgesteld biologische landbouw. Biologische producten zijn onder meer vrij van genetisch gemodificeerde organismen en kunstmatige kleur- en/of smaakstoffen, en mogen niet zijn behandeld met synthetische gewasbeschermingsmiddelen. In de biologische veehouderij worden de dieren op diervriendelijke wijze gehouden, wat betekent dat dieren beschikken over voldoende mogelijkheden om in de buitenlucht te verblijven en zich terug te trekken, en uitsluitend ecologisch geproduceerd voer krijgen zonder toevoeging van antibiotica of productiebevorderende middelen. Gecertificeerde biologische landbouwbedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke toezichthouders gecontroleerd. Meer informatie vindt u ook op de website van de Europese Commissie.


  Als klant kunt u gecontroleerde biologische kwaliteit herkennen aan het EU-logo op onze Mama Natuur producten.

 • kwaliteit_18.jpg Forest Stewardship Council® (FSC®)

  Forest Stewardship Council® (FSC®)

  Het FSC-keurmerk is bestemd voor hout en houtproducten waarvan op grond van wereldwijd uniforme maatschappelijke standaarden en milieunormen vaststaat dat ze afkomstig zijn uit verantwoorde bosbouw. De certificering omvat tien duurzaamheidscriteria die bij de hout- of papierproductie moeten worden nageleefd: de productieketen van het hout is onder andere integraal aantoonbaar, het hout is niet afkomstig uit kwetsbare bossen of beschermde gebieden, de rechten van inheemse volkeren worden gewaarborgd en het ecologisch evenwicht van het bosgebied moet voor de lange termijn gewaarborgd zijn.


  De FSC - een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk - is in 1993 opgericht naar aanleiding van de milieuconferentie van Rio de Janeiro. Op dit moment zijn in meer dan 80 landen FSC-certificaten toegekend en is de FSC in meer dan 40 landen vertegenwoordigd met eigen organisaties. De certificeringen mogen uitsluitend worden toegekend door organisaties met een accreditatie van FSC International.

 • kwaliteit_08.jpg Standaarden GlobalG.A.P.

  Standaarden GlobalG.A.P.

  GLOBALG.A.P. is een private organisatie die wereldwijd vrijwillige normen heeft ontwikkeld voor de certificering van landbouwproducten (o.a. met betrekking tot groente & fruit, diervoeders, veehouderijen, aquacultuur en plant- en zaaigoed). Het zwaartepunt van de controles ligt in het bijzonder op het gebied van voedselveiligheid, dierenbescherming, afval- en milieumanagement, veiligheid en gezondheid op de werkplek en sociale belangen van de werknemer. Een producent met GLOBALG.A.P.-certificaat kan bewijzen dat alle productiestappen integraal traceerbaar en gecontroleerd zijn.

 • kwaliteit_07.jpg Gouda Holland

  Gouda Holland

  Gouda Holland kaas wordt gemaakt van 100% Nederlandse melk, volgens authentiek recept en gerijpt op houten planken in Nederland. De échte Gouda Holland kaas is beschermd door de Europese Unie en herkent u aan het kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk betekent dat Gouda Holland kaas een product is met een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

  Een kaas krijgt het kwaliteitskeurmerk 'Gouda Holland' wanneer het voldoet aan de volgende kenmerken:
  - 100% Nederlandse melk
  - 100% Nederlands recept
  - 100% Nederlandse rijping
  - 100% Nederlands vakmanschap
  - 100% Nederlandse trots


 • kwaliteit_06.jpg GS-keurmerk

  GS-keurmerk

  Het Duitse GS-keurmerk (Geprüfte Sicherheit - gecontroleerde veiligheid) wordt uitsluitend toegekend aan producten die voldoen aan de Europese regels voor productveiligheid en integraal zijn getest op alle aspecten van product- en gebruiksveiligheid door het onafhankelijke testinstituut TÜV. Het GS-keurmerk is een vrijwillig keurmerk van fabrikanten en houdt in dat een product naast de wettelijk voorgeschreven productcontroles ook aan strengere veiligheidstests is onderworpen. Het GS-keurmerk wordt toegekend aan gebruiksklare producten zoals machines, elektronische en huishoudelijke apparatuur, handgereedschappen en ook speelgoed.


 • kwaliteit_01.jpg Initiatief 'Duurzaam Schoonmaken'

  Initiatief 'Duurzaam Schoonmaken'

  Het initiatief 'Duurzaam Schoonmaken' is een vrijwillig initiatief van de Europese was- en reinigingsmiddelenindustrie. In 2005 is het Charter voor Duurzaam Schoonmaken opgesteld. Bedrijven die dit handvest ondertekenen, geven aan duurzaam te willen handelen: bij de productie van was- en reinigingsmiddelen wordt rekening gehouden met ecologische, economische en maatschappelijke aspecten, zoals de veiligheid voor gebruikers, milieubescherming en innovaties. Informatie voor de gebruiker op de verpakkingen waarborgen een veilig en milieuvriendelijk gebruik van de producten.


 • kwaliteit_05.jpg 'LGA-tested'/ 'LGA-tested Quality'

  'LGA-tested'/ 'LGA-tested Quality'

  De experts van TÜV testen, inspecteren en certificeren verscheiden producten en diensten. Voorbeelden hiervan zijn elektrische apparaten, huishoudelijke apparaten, gereedschap, meubels en speelgoed. Testen worden uitgevoerd op basis van internationaal of nationaal vastgestelde normen. Bij het testen wordt er onder andere gekeken naar aspecten als veiligheid, gebruikskenmerken, deugdelijkheid, elektromagnetische compatibiliteit, schadelijke stoffen, levensduur en hygiëne. Door jaarlijks terugkerend toezicht op de productie wordt een constant kwaliteitsniveau gewaarborgd.

 • kwaliteit_04.jpg Marine Stewardship Council (MSC)

  Marine Stewardship Council (MSC)

  In 1997 is de Marine Stewardship Council (MSC) opgericht om de wereldwijde terugloop van visbestanden tegen te gaan. Als vis of zeevruchten het blauwe MSC-keurmerk dragen, weet de consument dat deze zijn gevangen en verwerkt in overeenstemming met duurzame criteria. Visbestanden worden op een gezond niveau gehouden, overbevissing wordt vermeden, en bedreigde soorten worden beschermd. De certificering waarborgt eveneens dat de duurzaamheidsnormen worden gerealiseerd conform wettelijke en ecologische voorschriften. Meer informatie over de certificering van ons assortiment vis en zeevruchten vindt u hier.

 • kwaliteit_03.jpg Oeko-Tex® Standard 100

  Oeko-Tex® Standard 100

  De Oeko-Tex® Standard 100 is een onafhankelijk test- en certificeringssysteem voor textielproducten. Het (oorspronkelijk Oostenrijkse) keurmerk maakt de consument duidelijk dat een product de gezondheid niet nadelig kan beïnvloeden. Het desbetreffende textiel wordt door onafhankelijke instituten aan uitvoerig laboratoriumonderzoek onderworpen en onderzocht op stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals bestrijdingsmiddelen of zware metalen. Alleen als alle onderdelen van een product - inclusief accessoires als ritssluitingen en knopen - voldoen aan de vereiste Oeko-Tex®-criteria, krijgt het product het Oeko-Tex®-100-certificaat voor 'vertrouwen in textiel'.

 • kwaliteit_19.jpg TÜV SÜD

  Technischer Überwachungs-Verein (TÜV)

  Een Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) is een technische onderzoeksinstelling die in opdracht van fabrikanten en importeurs producten test en controleert of aan alle wettelijke eisen is voldaan. De TÜV-instellingen zijn TÜV Süd, TÜV Nord en TÜV Rheinland). Het keurmerk van de desbetreffende TÜV-instelling mag alleen worden aangebracht op producten die het onderzoek van de desbetreffende instelling met goed gevolg hebben doorstaan.

 • kwaliteit_20.jpg TÜV NORD

  Technischer Überwachungs-Verein (TÜV)

  Een Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) is een technische onderzoeksinstelling die in opdracht van fabrikanten en importeurs producten test en controleert of aan alle wettelijke eisen is voldaan. De TÜV-instellingen zijn TÜV Süd, TÜV Nord en TÜV Rheinland). Het keurmerk van de desbetreffende TÜV-instelling mag alleen worden aangebracht op producten die het onderzoek van de desbetreffende instelling met goed gevolg hebben doorstaan.

 • kwaliteit_21.jpg TÜV Rheinland

  Technischer Überwachungs-Verein (TÜV)

  Een Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) is een technische onderzoeksinstelling die in opdracht van fabrikanten en importeurs producten test en controleert of aan alle wettelijke eisen is voldaan. De TÜV-instellingen zijn TÜV Süd, TÜV Nord en TÜV Rheinland). Het keurmerk van de desbetreffende TÜV-instelling mag alleen worden aangebracht op producten die het onderzoek van de desbetreffende instelling met goed gevolg hebben doorstaan.

 • kwaliteit_22.jpg UTZ Certified

  UTZ Certified

  UTZ Certified is een internationaal keurmerk voor duurzame en verantwoorde landbouw. De in 2002 opgerichte stichting UTZ heeft hiervoor een wereldwijd programma ontwikkeld. Dit leert o.a. koffie- thee- en cacaoboeren hoe ze moeten omgaan met betere landbouwmethodes die mens en milieu sparen. Elke consument die UTZ Certified koffie, cacao of thee koopt, draagt bij aan een betere toekomst voor de boer, het milieu en daarmee voor onze aarde. En dat smaakt een stuk beter.

 • kwaliteit_23.jpg PEFC

  Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

  Het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, oftewel het programma voor de ondersteuning van duurzaam bosbeheer, is een certificeringsprogramma dat wereldwijd uniform is. Hout- en papierproducten, die met het PEFC-Logo gekenmerkt zijn, zijn afkomstig uit ecologisch, economisch en sociaal duurzaam bosbeheer. In dit soort bosbouw staat o.a. een verbod op kaalslag en het gebruik van pesticiden. Daarnaast wordt er rekening gehouden met bedreigde dier- en plantensoorten, beschermde natuurgebieden en andere beschermingszones. De gehele productieketen, van gecertificeerde bosbouw tot aan het bewerkte hout- of papierproduct, is volledig gecontroleerd en inzichtelijk.

 • fairtrade_max_havelaar_certicaatpagina.jpg Fairtrade

  Fairtrade

  Producten met het Fairtrade keurmerk komen voort uit eerlijke handel. Stichting Max Havelaar geeft het Fairtrade keurmerk uit in Nederland. Dit keurmerk heeft een focus op organisaties van kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om armoede aan te pakken en boeren een eerlijke kans op ontwikkeling te geven, zijn er naast strikte sociale- en milieucriteria ook economische criteria opgenomen over de betaling aan de boerenorganisaties. Zo ontvangen de coöperaties minimaal een kostendekkende prijs en een Fairtrade premie. Via deze criteria kunnen zij samen werken aan een betere en duurzame toekomst.

 • logo_asc.jpg Aquaculture Stewardship Council (ASC)

  Aquaculture Stewardship Council (ASC)

  In 2010 werd de Aquaculture Stewardship Council (ASC) opgericht door World Wildlife Fund (WWF) en het Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH). ASC is een internationaal erkende en onafhankelijke organisatie die het ASC-keurmerk uitgeeft. Dit keurmerk staat voor producten die afkomstig zijn uit duurzame aquacultuurbedrijven. Gecertificeerde aquacultuurbedrijven houden zich tijdens de kweek en verdere verwerking van visproducten en zeevruchten aan strenge milieu- en sociale standaarden. Voor de uitgave van het ASC-keurmerk gebruikt een onafhankelijke certificeringsorganisatie een lijst van criteria ter beoordeling. Deze lijst is samengesteld door verschillende milieuorganisaties, overheidsinstanties, viskwekers en andere belanghebbende partijen.

* Voetnoten en juridische tips

*
Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht - wij vragen om uw begrip.